Sibel Can’dan pinti açıklaması

Ünlü şarkıcı Sibel Can’dan ‘pinti’ iddialarına yanıt.

Hediye sipariş alışveriş ankara
24.03.2014
A+
A-

En şık as­so­list­le­rden bi­ri olan Si­bel Can, son dö­nem­de sah­ne al­dı­ğı me­kan­da art ar­da ay­nı kı­ya­fet­le sah­ne­ye çı­kın­ca ‘pin­ti­’ eleş­ti­ri­le­ri­nin he­de­fi ol­du. Bir dö­nem her giy­di­ği kos­tüm gün­ler­ce ko­nu­şu­lan Si­bel Can, bu tu­tu­muy­la Bü­lent Er­soy, Gül­şen ve De­met Aka­lı­n’­dan son­ra ‘e­li sı­kı­’ ün­lü­ler ara­sın­da­ki ye­ri­ni al­dı. Bugüne kadar bu konuyla ilgili tek bir açıklamada bulunmayan Si­bel Can, suskunluğunu bozdu.

Bugün’de yer alan habere göre, Can, “Bü­tün dün­ya star­la­rı­na ba­kın, 3 kos­tüm­le dün­ya tur­ne­si ya­pı­yor, on­lar­ca şe­hir­de sah­ne­ye çı­kı­yor­lar. Ne­den­se ‘pin­ti­li­k’ bi­zim üs­tü­mü­ze ya­pı­şı­yor. Ta­bi­i ki bir­kaç kez gi­ye­ce­ğim. Çün­kü pa­ra ödü­yo­rum. Giymeye devam edeceğim” dedi.

26 se­ne­dir sah­ne­ler­de as­so­list­lik ya­pan Si­bel Can, do­la­bın­da bu­lu­nan ün­lü mo­da­cı­la­rın ha­zır­la­dı­ğı ser­vet de­ğe­rin­de­ki kos­tüm­le­ri­nin ar­tık evi­ne sığ­ma­dı­ğı­nı da söy­le­di. Kos­tüm­le­ri­ni sa­tı­şa çı­ka­ra­ca­ğı­nı be­lirt­ti.

Hediye sipariş alışveriş ankara
Hediye sipariş alışveriş ankara
NALLIHAN CEP TELEFONU UYGULAMASI NALLIHAN SON DAKİKA
HABER GÖNDER


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.